Мисия/Визия/Цели

www.subcontract-bg.com

Как работим в SАA Consult Ltd

 • Обслужваме своите клиентите честно и компетентно.
 • Договаряме услуги по въпроси, за които имаме основание да очакваме, че можем да изпълним отлично, и за които притежаваме необходимата квалификация и професионален капацитет, като можем да влизаме в сдружения за придобиването на тези качества от други компетентни лица.
 • Използваме само сътрудници и подизпълнители с доказан опит, знания и квалификация.
 • Грижим се обхватът, времевият график, цената, услугите и продуктите да бъдат ясни и по тях да е постигнато споразумение.
 • Спазваме принципа за поверителност и конфиденциалност на поверителната информация на клиентите си, която да ползваме единствено във връзка с конкретната работа.
 • Уведомяваме по ясен и директен начин клиентите си за наличната информация, а той взима свободно и информирано решение.

 

Мисия

Обединение на специализирани консултански услуги , допринасящо за развитието на устоичив и конкурентен бизнес на нашите клиенти.

Визия

ЕсЕйЕй Консулт ООД предоставя комплексна консултантска услуга,  отговаряща на променливите условия на пазара и високите изисквания и очаквания на клиента. Предоставяме мулти-консултантска услуга едновременно, проследимо и квалифицирано.

Цели

За да поддържаме високи стандарти и да отговорим на изискванията на нашите клиенти, ние следваме стратегическите цели:

 • Да изграждаме дългосрочни отношения, основани на коректност
 • Да постигаме висока принадена стойност на проектите на нашите клиенти
 • Да предоставяме качествен цялостен продукт в оптимални срокове и на конкурентна цена
 • Да утвърждаваме и запазваме имиджа си

За да направите запитване за конкретна консултация или услуга, се свържете с нас на e-mail: 

office@subcontract-bg.com

 +359 888 248 716   

или използвайте форма за обратна връзка

  Share:

  Leave a Reply