Новини/Публикации

Местни финанси на общините в Област Пловдив за 2020г.

Област Пловдив се състои от 18 общини, а в тях живеят повече от 740 хил. човека. Общо 614,5 млн.лв. са изхарчили общините в Област Пловдив. Средно на жител се падат по 829 лв., което с 43 лв. повече от 2019г….

Местните финанси на общините в Област Пловдив за 2019г.

Общо 585 млн.лв. са изхарчили общините в Област Пловдив през 2019г. Средно на жител се падат по 784 лв. общински разходи. С най-много разходи на човек от населението е Община Лъки – 1 947лв, а с най-малко е Община Родопи…

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“ цели публичност на местните приходи и разходи и представянето им по достъпен за данъкоплатците начин. Проблема за не разбирането на публикуваната от институциите информация е в основата на пасивността на гражданското общество. Съчетано с желанието на…

Бюджет 2021: Децентрализацията е ТАБУ. Да започват БОРБИТЕ!

В последните дни, след публикуването на Проекта на Закона за държавния бюджет за 2021г., много икономисти направиха своите анализи. И всички бяха прави, че е хаотичен, разхитителен и предизборен. Но има една част в Бюджета на държавата, която за мен…

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Очакван прием: Октомври – Декември 2020 г. Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19 Целта на програмата е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500…

Подкрепа за преодоляване на последствия от COVID-19

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Предстоящо финансиране :  май 2020г. Срок за кандидатстване – 30 дни от датата на обявяване на процедурата. „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на…

Рециклиране и кръгова икономика

„Опазване на околната среда и климатични промени“ Програмната област 11 – Околна среда и екосистеми; Процедура „Малка грантова схема кръгова икономика“ „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ Бенефициент може да е всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел,…

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности за бизнеса в Община Родопи

За бенефициенти на територията на Община Родопи и Община Перущица BG06RDNP001-19.359 – МИГ Перущица-Родопи , Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. Развитие на…

Промени в данъчните срокове

Hapoднoтo cъбpaниe нaпpaви пpoмeни, cвъpзaни c дaнъчнo-ocигypитeлнитe изиcĸвaния в пepиoдa нa извънpeднoтo пoлoжeниe в Peпyблиĸa Бългapия. Удължaвa ce cpoĸът зa пoдaвaнe нa дeĸлapaциитe зa oблaгaнe c ĸopпopaтивни дaнъци (чл. 92 ЗKΠO) дo 30 юни 2020 г. Удължaвa ce cpoĸът зa…

Оценка на съответствието на инвестиционни проекти

Оценка на съответствието на инвестиционен проект Оценка на съответствието на инвестиционен проект – Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите и в този…