НОВИНИ/ПУБЛИКАЦИИ

Сектори и кодове по КИД, които ще се финансират по схема ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ в МСП

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: С20 „Производство на химични продукти“ C21 „Производството на лекарствени…