Author: admin

Местни финанси на общините в Област Пловдив за 2020г.

Област Пловдив се състои от 18 общини, а в тях живеят повече от 740 хил. човека. Общо 614,5 млн.лв. са изхарчили общините в Област Пловдив. Средно на жител се падат по 829 лв., което с 43 лв. повече от 2019г….

Местните финанси на общините в Област Пловдив за 2019г.

Общо 585 млн.лв. са изхарчили общините в Област Пловдив през 2019г. Средно на жител се падат по 784 лв. общински разходи. С най-много разходи на човек от населението е Община Лъки – 1 947лв, а с най-малко е Община Родопи…

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“ цели публичност на местните приходи и разходи и представянето им по достъпен за данъкоплатците начин. Проблема за не разбирането на публикуваната от институциите информация е в основата на пасивността на гражданското общество. Съчетано с желанието на…

Бюджет 2021: Децентрализацията е ТАБУ. Да започват БОРБИТЕ!

В последните дни, след публикуването на Проекта на Закона за държавния бюджет за 2021г., много икономисти направиха своите анализи. И всички бяха прави, че е хаотичен, разхитителен и предизборен. Но има една част в Бюджета на държавата, която за мен…

Бюджет 2021: Децентрализацията е ТАБУ. Да започват БОРБИТЕ!

В последните дни, след публикуването на Проекта на Закона за държавния бюджет за 2021г., много икономисти направиха своите анализи. И всички бяха прави, че е хаотичен, разхитителен и предизборен. Но има една част в Бюджета на държавата, която за мен…

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Очакван прием: Октомври – Декември 2020 г. Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19 Целта на програмата е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500…

Подкрепа за преодоляване на последствия от COVID-19

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Предстоящо финансиране :  май 2020г. Срок за кандидатстване – 30 дни от датата на обявяване на процедурата. „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на…

Рециклиране и кръгова икономика

„Опазване на околната среда и климатични промени“ Програмната област 11 – Околна среда и екосистеми; Процедура „Малка грантова схема кръгова икономика“ „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ Бенефициент може да е всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел,…

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности за бизнеса в Община Родопи

За бенефициенти на територията на Община Родопи и Община Перущица BG06RDNP001-19.359 – МИГ Перущица-Родопи , Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. Развитие на…

Промени в данъчните срокове

Hapoднoтo cъбpaниe нaпpaви пpoмeни, cвъpзaни c дaнъчнo-ocигypитeлнитe изиcĸвaния в пepиoдa нa извънpeднoтo пoлoжeниe в Peпyблиĸa Бългapия. Удължaвa ce cpoĸът зa пoдaвaнe нa дeĸлapaциитe зa oблaгaнe c ĸopпopaтивни дaнъци (чл. 92 ЗKΠO) дo 30 юни 2020 г. Удължaвa ce cpoĸът зa…