Бюджет 2021: Децентрализацията е ТАБУ. Да започват БОРБИТЕ!

В последните дни, след публикуването на Проекта на Закона за държавния бюджет за 2021г., много икономисти направиха своите анализи. И всички бяха прави, че е хаотичен, разхитителен и предизборен. Но има една част в Бюджета на държавата, която за мен е много по– интересна . Тази част от бюджета достига реално до гражданите, до улиците, водопровода, канализацията(каквито на много места няма), детските градини, маркировките на общинските пътища и още много други неща, обуславящи бита и ежедневието на данъкоплатците. Това са трансферите към Общините . За следващата година са предвидени близо 5 милиарда лева субсидии от държавния бюджет към 263 общини, което е с 700 милиона повече от 2020г. Тези средства са определени по няколко формули, като основен натурален показател е населението и то това с постоянен адрес. От МФ използват числото 8 348 068 жители с постоянен адрес в България. Ясно е, че реално населението на страната е много по-малко, а при справка в ГРАО се вижда ,че постоянно живеещите по градове и села са 7 594 367 души. Така, че във формулите за финансиране на общините има едни 800 хиляди души, за които се превеждат субсидии, а те реално живеят извън територията на страната. Още по-несправедливо става, когато се погледне нарастващите постоянни жители по селата(породено от Ковид ситуацията) за сметка на това в градовете. И става ясно, че всъщност бюджетите на градските общини са облагодетелствани. Много странен е факта, че в тази формула за определяне на държавните плащания към общините, изобщо не се отчитат привлечените инвестиции на техните територии, колко привлекателна е станала общината за развитие на бизнес. По този начин се неглижират действията на конкретния кмет да привлича инвеститори чрез управлението си.
Всъщност всеки данъкоплатец желае да има нормална улица с тротоари, нормално водоподаване, ремонтирана градина за детето си, канализация и приятна обкръжаваща среда в населеното си място. А това се постига чрез капиталовите разходи от страна на Общината. За 2021г. в държавния бюджет са предвидени 224 милиона за общините за тези капиталови разходи. Това са средства за 263 общини, 35 района, 1966 кметства и 2000 населени места без кметове(кметски наместници). Сага остава да се разпределят между тях, което става без каквито и да е правила и при липсата на всякаква прозрачност. Започват се срещи и молби от страна на 4001 кмета на градове и села към 263 общински кмета за отпускане на средства за цитираните дейности. Закона разбира се е разписал, че това става с гласуване в Общинските съвети, но познайте кой владее мнозинството съветници в дадена община- Да това е Кмета на общината. Което противоречи на логиката на конституцията за разделението на властите, но това е друг разговор! И обикновено средства получава този , който е от правилната партия, група или носи достатъчно избиратели. Разбирайте Кмета на общината разпределя парите. Държавата поне използва формула, макар и невярна в изходните си данни. Но при общините изобщо не съществуват правила за разпределяне на финансовите средства. Реално там, където избора е мажоритарен и пряк от населението е ограничен достъпа до публичен ресурс, за реализиране на обществените проекти.
В капиталовата програма, за всяко  населените място трабва да се отделят поне:
🔹50% от данък от сгради и данък автомобили, на неговата територия
🔹50% от приходите от концесии, на неговата територия
🔹30% от приходи от продажби на имоти, на неговата територия
🔹70% от приходите от наеми, на неговата територия
✅Така ще се гарантира справедлива инвестиционна политика по кметствата, ще се засили личната отговорност на всеки кмет на кметство по отношение на изпълнението на приходната част от бюджета, по-висока събираемост на местните данъци и реализирането на по-високи приходи от продажба на нефинансови активи. .
✅Ще се мотивират кметовете на кметства да допринасят за реализиране на приходи в бюджета и ще се подобри управлението на общинската собственост. Ще се сведе до минимум съществуващия дисбаланс между платените от граждани и фирми данъци и такси и инвестираните обратно средства в населеното място.
Общественото обсъждане на държавния Бюджет за 2021г. приключи, то беше три дни.
❗️Сега сме в очакване на борбите между 4001 кмета за 244 милиона лева!
 
Лидия Гимишева
Финансов анализатор

Share:

Leave a Reply