Стартира прием по 6.4.1 Инвестиции в неземеделски дейности

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода за периода 2014 – 2020 г.

Проектни предложения ще се подават в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности, както следва:
– инвестиции, насочени към развитие на занаяти,
– инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности и
– инвестиции за производство на продукти.

Кандидатстването и по трите процедури е чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН). Крайния срок за подаване на проектните предложения е до 17.30 часа на 07.12.2018 г.

Допълнителна информация може да видите ТУК

Share:

Leave a Reply