MBO  –  “Управление чрез цели” (Management by objectives) е концепция, която насочва  ръководителите да се фокусират към постигането на конкретни цели и да работят за постигане на най-добрите възможни резултати. Известна е още като „Управление чрез резултати” MBR.

Питър Дракър първи   въвежда термина “управление чрез цели” през 1954г. и обяснява, че това е управление, при което ръководители и служители обединяват сили и работят заедно за определяне и проследяване на определени организационни цели. Управлението чрез цели е подход за управление, при който се търси баланс между целите на служителите и целите на организацията. При този начин на управление мениджъри и служители заедно определят цели, след което заедно проследяват резултатите. Когато хората са съпричастни и съгласни с целите, те ще вложат повече от себе си в работния процес и ще направят всичко, което зависи от тях, за да постигнат тези цели. Така по естествен начин хората сами ще се ръководят и контролират.

Принципи на управлението чрез цели

  • Целите се определят с участието на служителите. Организационните цели обичайно се определят от ръководителите и това е нормално. Участието на служителите идва, когато организационните цели се трансформират към служителите и се споразумяват техните лични цели в работата.
  • Обратната връзка за прогреса по целите е регулярна.Това помага на служителите да коригират своевременно поведението си.
  • Възнагражденията (признание, уважение, бонуси) за постигане на определена цел са задължителни.Фокусът е върху възнагражденията, а не върху наказанията. Веднъж, след като са определени конкретни цели, ръководителите възнаграждават онези, които са ги постигнали, вместо да наказват онези, които не са.
  • Основна цел при управлението чрез цели е развитието и израстването на служителите, а не наказанията.Дори когато един служител не е постигнал дадените му цели, на това не се гледа като на повод за наказание, а като на възможност за усъвършенстване и изваждане на поуки.

Управлението чрез цели се осъществява чрез процес от пет стъпки:

  1. Определи или ревизирай организационните цели.
  2. Предай целите на служителите
  3. Наблюдавай прогреса по изпълнение на целите
  4. Оцени постигнатите резултати
  5. Възнагради постигнатите резултати

Управлението чрез цели не може да работи в изолация. Няма как управлението чрез цели да е успешно, ако се използва в един или друг отдел, от един или друг конкретен мениджър в йерархията на фирмата. Управлението чрез цели изисква подкрепа от висшето ръководство, за да бъде успешно. Преди да се започне управление чрез цели, е важно организацията да има яснота по своите организационни цели. Звучи елементарно, но много организации не знаят какви са целите им. Този инструмент изяснява ролите и отговорностите на служителите, като им помага да „изиграят собствената си роля”,  допринасяща за прогреса към целите на цялата организация.

Самият  Питър Дракър казва, че: “Управлението чрез цели е просто още един инструмент. Това не е големият лек за неефективност в управлението .Управлението чрез цели работи, ако знаете какви са целите. В 90% от случаите хората не ги знаят.”

Share:

Leave a Reply