Защо Външен консултант?

Консултант

Вероятно най-често срещаната причина да се наеме консултант е да се използват някакви негови конкретни умения. 

Но понякога клиентът просто се нуждае от помощ – интелигентни, проницателни, добре информирани хора, които да му помогнат да осъществи нова инициатива, особено ако не може да отдели за тази цел свой вътрешен ресурс. Необходимо е консултантите да бъдат много гъвкави – просто да запретнат ръкави и да свършат каквото е необходимо. Това е нещо, което изисква по-скоро широка култура, а не задълбочени знания в една или две области.

Дори и в малки организации за мениджърите е трудно да се дистанцират и да анализират непредубедено какво се случва. По тази причина се пропускат много възможности и се игнорират много предупреждения. И дори и мениджърът да има време за такива разсъждения, как да бъде сигурен, че вижда най-важните неща за фирмата, а не просто най-важните неща за себе си? Външните лица, каквито са консултантите, могат да предоставят ценен поглед отстрани, защото гледат на организацията с нови очи. Това може да бъде точно подходът, необходим на клиента, когато например той се чуди дали някое трудно решение е и вярното решение.

Понякога външното мнение, изразено от експерт, е достатъчно да стартира даден процес. Но в много други случаи обаче той се нуждае от конкретна информация, за да реши какво да предприеме. В  случай на противоречива инициатива е много добре да се наеме консултант. Той представя фактите от своята гледна точка и  дава възможност на всеки да вземе свое собствено решение.

Има също така случай, когато клиентът търси не толкова външен поглед или нови данни, а творческо мислене, някой да седне с хората от организацията и да измисли иновативен подход.

 

За разлика от мениджърите, консултантите по мениджмънт имат опит в различни ситуации в обществения и частния сектор, в големи и малки организации, с различни клиенти, с различни култури и различни бизнес среди – от бюрократични до иновативни. Това е конкурентно предимство, което не бива да бъде пренебрегвано. Добрият консултант може „да инжектира” в бизнеса на клиента си знания и опит, които да му помогнат да постигне целите си много по-бързо и ефективно в сравнение със ситуацията, когато се опитва да направи всичко сам. Фирмите, които се стремят да се разрастват и да бъдат конкурентоспособни в модерната икономика, се нуждаят от квалифицирани управленските консултанти, които да предоставят опита и ресурсите си при спазването на важния принцип за съответствие между цената и качеството на предлаганата услуга.

Не използвайте консултанта, за да потвърдите вече взето управленско решение, с цел поемане на вината!!!

 

Време – всеки проблем има времеви ограничения. Обикновено най-бързо разрешаване на проблема става чрез експертно консултиране.

Разходи за трудови ресурси – когато мащабът на проблема е достатъчно голям и е трудно да се определят служители от компанията ви, които да се ангажират изцяло с неговото разрешаване, се налага наемане на допълнителен персонал до приключване на проекта.

Финансови ресурси – привличането на консултанти е свързано с моментни разходи. От консултантска помощ се интересуват фирми, които са във фаза въвеждане, растеж или зрялост от жизнения си цикъл.

Компетентност – клиентът осъзнава наличието на проблем, който сам не може да разреши.

Степен на обективност – консултантът може да задава въпроси, за които клиентът не е мислил.

Share:

Leave a Reply