Финансов анализ

www.subcontract-bg.com

Финансов анализ

Финансовия анализ е основата, на която можете да вземате реални и ефективни финансови решения , имайки фокус върху перспективите за развитие и повишаване на ефективността на дейността си.

По време на финансовото консултиране  ще изследваме финансовото състояние, ще оценим общите и специфични тенденции в развитието му, ще анализираме финансовите резултати и коефициенти. Ще установим причините за текущи затруднения и ще предвидим възможни бъдещи финансови предизвикателства, за които навреме да се вземат мерки. Ще анализираме приходите и разходите, влиянието на различни фактори върху крайните финансови резултати, начина на разход образуване, разпределението на финансовия ресурс. Ще ви предложим решения за оптимизиране на финансовото състояние на организацията и подобряване на текущата отчетност на финансовите потоци.

Анализ

  1. Активи, Пасиви, Собствен капитал
  2. Приходи и Разходи
  3. Дълг и ликвидност
  4. Финансови показатели

– финансова самостоятелност

– финансова устойчивост

– ефективност

– капиталова активност

  1. Финансов анализ на второстепенни разпоредители

 

Анализ „разход ползи“

Анализът на разход-ползи представлява съпоставяне на алтернативни решения с един-единствен общ ефект, който може да се различава по отношение на своята величина. Целта е да се избере процедура, при която за  дадено равнище на изходящите ресурси, свежда до минимум нетната стойност на разходите. Ефекастността може да се оценя и обратно: за дадени разходи, да се увеличава равнището на изходящите резултати или ползи.

По принцип метода дава решение на проблема за оптимизиране на ресурсите, който обикновено е  при зададен фиксиран бюджет и при зададено ниво на резултати, което следва да бъде постигнато. По принцип анализът на разходите/ефективността се прилага, за да се провери нулевата хипотеза, която твърди, че средната разходно-ефективност на един процес е различна от средната разходно-ефективност на някоя конкурентна намеса.

 

SAA Consult Ltd е консултантстка агенция, която се стреми да помага на своите клиенти да постигат устойчиви подобрения чрез прилагането на модерни решения. Ние оценяме реалните нужди и предлагаме съвети, носещи добавена стойност на организациите.

За да направите запитване за конкретна консултация или услуга, се свържете с нас на e-mail: 

office@subcontract-bg.com

 +359 888 248 716   

или използвайте форма за обратна връзка

    Share:

    Leave a Reply