Финансова самостоятелност на общините в Област Пловдив, 2020г.

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“

Финансова самостоятелност на общините в Област Пловдив през 2020г.

Ниските нива на собствени приходи обуславят силна зависимост на общинските бюджети от държавните трансфери. Последните се налагат  поради невъзможността на собствените приходи, събирани от общините да обезпечат всички дейности на общините. В някои случай ниския процент на финансова самостоятелност на община е в следствие на голям инфраструктурен проект, реализиран от общината, но финансиран от държавата. И въпреки разделението на общински и държавни приходи, не бива де се забравя , че приходите и в двата източника са от данъкоплатците. Така, че независимо дали нещо е платено от държавата или общината то винаги е за сметка на ГРАЖДАНИТЕ.

През 2020г. „класацията“ за финансова самостоятелност на общините в Област Пловдив е коренно различна от тази през 2019г. Средните нива на финансова самостоятелност на общините в Област Пловдив са над тези за общините в страната. През 2020г. средно 27,5% са общинските приходи спрямо общинските разходи в общините в обл.Пловдив , при 22% средно за страната.

ОбщинаФинансова самостоятелност 2020г.
Асеновград34%
Брезово20%
Калояново25%
Карлово30%
Кричим22%
Лъки21%
Марица36%
Перущица16%
Пловдив41%
Първомай19%
Раковски27%
Родопи44%
Садово21%
Стамболийски23%
Съединение30%
Хисаря35%
Куклен30%
Сопот21%

В челните позиции през 2020г. са общините Родопи, Пловдив и Марица , съответно с 44%, 41% и 36%  общински приходи . Средноевропейските нива на този индикатор са около 35%, но в общините първенци в Европа почти 2/3 от приходите са общински. С най-ниски нива на финансова самостоятелност и съответно най-силна зависимост от държавните трансфери през 2020г. са били общините : Брезово – 20%, Първомай – 19% и Перущица – 16%.

*Данните са от публичните регистри на Министерство на Финансите

Проекта се осъществява съвместно със СНЦ ФОРУМ АКТИВНИ ГРАЖДАНИ И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО 

За да направите дарение в полза на проекта се свържете с нас на e-mail:  fagdo@abv.bg  или използвайте формата за обратна връзка 

Share: