Състояние на администрацията

www.subcontract-bg.com

Разработване на Функционален анализ

Основната цел на функционалния анализ е въз основа на изследване и оценка на релевантност на функциите, ефективност, ефикасност и икономичност на дейността на конкретна административна структура. Въз основа на това се формулират области и препоръки за подобрения.

Провеждането на Функционален анализ в администрация се извършва на база Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация (ЕМПФАДА) и Наръчник за нейното прилагане, както и съобразно специфичните изисквания на Възложителя. Анализът се оформя в доклад, адресиран до ръководителя на организацията, който съдържа пълна информация  за състоянието на администрацията, която ръководи.

 

SAA Consult Ltd като консултантска агенция се стреми да помага на своите клиенти да постигат устойчиви подобрения чрез прилагането на модерни решения. Ние оценяме реалните нужди и предлагаме съвети, носещи добавена стойност на организациите.

За да направите запитване за конкретна консултация или услуга, се свържете с нас на e-mail: 

office@subcontract-bg.com

 +359 888 248 716   

или използвайте форма за обратна връзка

    Share:

    Leave a Reply