Оценка Административно обслужване

www.subcontract-bg.com

Оценка на административно обслужване

Оптимизацията на работата на държавната администрация носи ползи както за частния сектор чрез намаляване на данък “административно бреме”, който включва времето, разходите и усилията на бизнеса и хората за справяне с административните процедури, така и за държавния бюджет чрез спестяване на ненужни разходи. За да се приложат на практика идеите за по-добро административно регулиране обаче, е необходимо да бъдат подкрепени с конкретни данни и информация и да се направи безпристрастна оценка на моментното състояние на конкретна администрация. Всяка административна структура има своята специфика и собствен живот. Организацията трябва да се разглежда като жив организъм и измерването на ефективността от работата да обхваща не само анализ на разходите на административните звена, но и оценка на резултата от тяхната дейност. Какво е качеството на административно обслужване и какво може да се направи, за да се улеснят гражданите и бизнесът при получаването на административни услуги от дадената организация. На база на качествени индикатори сме разработили оценка организацията на административното обслужване в администрацията и сме ги класирали по признак ефективност и ефикасност на административно обслужване.

Гражданите са получателите или бенефициентите на дейността, продуктите или услугите на организациите от публичния сектор, което всъщност е административното обслужване. Те трябва да бъдат определени, но не е задължително да бъдат ограничени само до първоначални полз­ватели на предоставяните услуги. За всички видове организации от публичния сектор е важно да измерват пряко удовлетвореността на гражданите, както и резултатите от изпълнението. Допълнителна информация за удовлетвореността на гражданите и клиентите се събира чрез измерване на вътрешни показатели. Работата за подобряване на административното обслужване и увеличаване на резултатите, измервани чрез вътрешните показатели, ще  доведе до по-висока удовлет­вореност на гражданите.

За да направите запитване за конкретна консултация или услуга, се свържете с нас на e-mail: 

office@subcontract-bg.com

 +359 888 248 716   

или използвайте форма за обратна връзка

    Share:

    Leave a Reply