Начало

Стартирахме през 2001г. като счетоводна кантора. В желанието си да отговорим на нуждите на нашите клиенти, през годините ние добавяхме допълнителни услуги и дейности, като: консултации и посредничество при покупка имоти; управление на имоти, консултиране при кредитиранe; проектиране, строителство, инвеститорски контрол и разрешителни; инвестиции и управление на финансови инструменти; консултиране и управление на проекти, финансирани от Европейски програми и други фондове; отчитане на безвъзмездни средства и субсидии и …….

…. И така , в продължение на 17г. натрупахме опит и умения, създадохме и заслужихме доверие, изградихме партньорства, основани на доказан професионализъм.

През 2018г. вече сме SАA Consult Ltd Subcontract administrative activities или Препоставяне на административна дейност. Мулти-консултантска компания предлагаща  широк кръг бизнес услуги, която е специализирана в управленското консултиране. Предлагаме услуга от комплексно обслужване за създаване на устойчив бизнес, състояща се в управление на отделни бизнес и административни процеси.

Предлаганите от нас услуги са в сферата на:

  • Бизнес услуги – счетоводни услуги и данъчно консултиране; правно обслужване; икономически анализи и бизнес план; кредитно консултиране и определяне на кредитен рейтинг и др.
  • Разработване и управление на проекти – консултиране за възможностите за финансиране от донорски фондове, подготовка и управление на проекти.
  • Развитие и мениджмънт– анализ на бизнес процеси; реинженеринг; системи за управление на качеството; ERP системи; бизнес стратегии и политики; анализи и насоки за развитие
  • Инвестиции – покупко-продажба на имоти; управление на имоти; смяна на статут на земеделска земя; проектиране, строителство, надзор;.
  • Аутсорсинг на административни дейности – пълно представителство пред общински и държавни институции, регистрации и пререгистрации, декларации и уведомления,разрешителни, процедури и всички необходими дейности по осъществяването на вашия бизнес или реализиране на проект.
  • Земеделие – възможности за Агробизнеса; финансирания и субсидии; административно обслужване на дейността.
  • Имидж и ПР-Организиране и логистика на бизнес форуми и събития; изграждане на цялостна маркетинг стратегия; реклама; Бизнес имидж и социална отговорност.

За да направите запитване за конкретна консултация или услуга, се свържете с нас на e-mail: 

office@subcontract-bg.com

 +359 888 248 716   

или използвайте форма за обратна връзка

Share: