Инвестиционно консултиране и услуги

www.subcontract-bg.com

Благодарение на дългогодишният опит на SАA Consult Ltd  и натрупана експертиза на ЕКИПА  , сме разработили бизнес комплексна услуга за реализиране на Инвестиционен проект. Тежкото законодателство и неясната нормативна уредба, често създават неудобства на инвеститорите, водещи до загуба на време и финансов ресурс. Поради това, ние се постарахме да предложим решение чрез синхронизирани и предварително планирани действия на специалистите, ангажирани с тази услуга. Процеса е цялостно завършен и обхваща всички процедури от покупката на имота, през промяна на предназначението и архитектурно проектиране, до строителен надзор, въвеждане в експлоатация, деклариране в ДП и всички други необходими дейности.

За да направите запитване за конкретна консултация или услуга, се свържете с нас на e-mail: 

office@subcontract-bg.com

 +359 888 248 716   

или използвайте форма за обратна връзка

    Share:

    Leave a Reply