Държавна субсидия за капиталови разходи към общините в Област Пловдив, 2019г.

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“

Ежегодно, с приемането на държавния бюджет, народното събрание одобрява и целевата субсидия за капиталови разходи за всяка една от общините. Общата сума на тази субсидия за общините в Област Пловдив е 9,174млн.лв. Това са инвестираните средства от страна на държавата обратно към населените места в подобряване на инфраструктурата- улици и тротоари, канализация, ремонт на сгради и т.н. Развитието на Общините до голяма степен зависи от състоянието на инфраструктурата на нейната територия. За това всяка община и данъкоплатците в нея разчитат на „помощ“ от държавата , за да поддържат нормална инфраструктура. Когато се говори за субсидии от държавата към общините може да се спомене и дългогодишната тема за децентрализирането на общините и постигане на по-висока финансова самостоятелност. Това може да се постигне като се отделят част от данъците към републиканския бюджет, платени от гражданите и бизнеса на съответната община.

ОБЛАСТ ПЛОВДИВДържавна субсидия за капиталови разходи, 2019г.Население с постоянен адрес към 2019г.Държавна субсидия за капиталови разходи на човек от населението, 2019г.
Aсеновград        1 190 100 лв.72 090    16,51 лв.
Брезово           253 000 лв.5 933    42,64 лв.
Kалояново           490 500 лв.10 803    45,40 лв.
Kарлово           229 773 лв.55 405       4,15 лв.
Кричим           104 300 лв.9 175    11,37 лв.
Лъки           357 700 лв.2 738  130,64 лв.
Mарица           643 900 лв.31 527    20,42 лв.
Перущица             94 899 лв.5 187    18,30 лв.
Пловдив        2 204 700 лв.384 282       5,74 лв.
Първомай           708 000 лв.27 864    25,41 лв.
Pаковски           396 999 лв.28 187    14,08 лв.
Pодопи           747 040 лв.33 242    22,47 лв.
Cадово           400 500 лв.14 934    26,82 лв.
Стамболийски           255 599 лв.22 615    11,30 лв.
Cъединение           238 586 лв.9 648    24,73 лв.
Xисаря           370 100 лв.11 970    30,92 лв.
Куклен           332 800 лв.7 714    43,14 лв.
Сопот           155 500 лв.10 918    14,24 лв.

Тези средства са определени като сбор от различни показатели с определена тежест- население, брой населени места в общината, територия и др. Като основен натурален показател е населението и то това с постоянен адрес. От МФ използват числото 8 348 068 жители с постоянен адрес в България. Ясно е, че реално населението на страната е много по-малко, а при справка в ГРАО се вижда ,че постоянно живеещите по градове и села са 7 594 367 души. Така, че във формулите за финансиране на общините има едни 800 хиляди души, за които се превеждат субсидии, а те реално живеят извън територията на страната.

Още по-несправедливо става, когато се види нарастващото население с настоящ адрес в някои от населените места (села) в областта. И става ясно, че всъщност бюджетите на градските общини са облагодетелствани. Много странен е факта, че в тази формула за определяне на държавните плащания към общините, изобщо не се отчитат привлечените инвестиции на техните територии, колко привлекателна е станала общината за развитие на бизнес и за живеене. Всъщност всеки данъкоплатец желае да има нормална улица с тротоари, нормално водоподаване, ремонтирана градина за детето си, канализация и приятна обкръжаваща среда в населеното си място. А това се постига чрез капиталовите разходи от страна на Общината. Разликата в държавната субсидия за капиталови разходи на човек от населението в различните общини от Област Пловдив е твърде голяма. Което навежда на мисълта, че или спомената формула за определяне на субсидията не се спазва или общините не са успели да реализират проектите си**.

*Данните са от публичните регистри на Министерство на Финансите, на база отчета на изпълнението на Бюджет 2019г.
**Изразеното мнение е на експерти от СНЦ „ФАГДО“

***Данните за населението са от ГД ГРАО към 31,12,2019г.


Проекта се осъществява съвместно със СНЦ „ФОРУМ АКТИВНИ ГРАЖДАНИ И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО“ 
За да направите дарение в полза на проекта се свържете с нас на e-mail:  fagdo@abv.bg  или използвайте формата за обратна връзка

Share: