Бизнес Услуги

www.subcontract-bg.com

Бизнес услуги

Да притежаваш собствен бизнес в развиваща се икономика, понякога е голямо предизвикателство. Необходими са някои основни(а и доста специфични) компетенции, които управителя да притежава. Още от стартиране на дейността(самата юридическа регистрация) се налага взимане на решения, а алтернативите не са малко. Следва избор на счетоводител (счетоводител или финансов директор е много важно уточнение) и друг помощен персонал, започва данъчно облагане и желание за безпроблемни отношения със законодателството; Вероятно необходимост от финансиране и избор на обслужваща банка, не малко електронни регистрации, периодичен анализ на дейността и безброй още ситуации, в които да решавате.

Приоритетите на SАA Consult Ltd  са насочени към постигане на дългосрочни бизнес отношения. Успеха на вашия бизнес е нашия продукт. Ще получите коректна и реална информация,  което ще подпомага вземането на управленски ви решения. Нашият индивидуален подход към всеки клиент гарантира реализирането на  бизнес идеи, съобразени със спецификата на конкурентната среда и нормативната уредба.

Бизнес услуги

 • Счетоводни услуги и консултации
 • Данъчни консултации
 • Банки и кредитиране
 • Финансов анализ
 • Анализ и оптимизиране на разходи
 • Бизнес план и бюджетиране
 • Стратегическо планиране
 • Управление на Човешки ресурси

За да направите запитване за конкретна консултация или услуга, се свържете с нас на 

e-mail: office@subcontract-bg.com

tel:  +359 888 248 716   

или използвайте форма за обратна връзка.

  Share:

  Leave a Reply